Ứng dụng vải không dệt trong sản xuất khẩu trang y tế

Các bác sĩ và nhân viên y tế điều trị và chăm sóc bệnh nhân hoặc bệnh nhân có thể phơi nhiễm với các khí dung (aerosol) sinh học, có khả năng truyền bệnh. Những bệnh này, có thể do một số loại vi khuẩn, gây ra rủi ro đáng kể cho sức khỏe và …

Ứng dụng vải không dệt trong sản xuất khẩu trang y tế Read More »