Tin tức

ỨNG DỤNG CỦA VẢI KHÔNG DỆT

Đặc điểm của vải thổi tan chảy

Trọng lượng nhẹ: với hạt nhựa tổng hợp Polypropylen là nguyên liệu chính của xí nghiệp sản xuất, tỷ trọng chỉ 0,9, chỉ bằng ba phần năm so với bông của Trung Quốc, bông xốp và sờ rất tốt.

Thông tin ngành

Translate »
All in one
Scroll to Top