𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗩𝗶𝗻𝗮 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗣𝗹𝘂𝘀 𝘁𝗮̣𝗶 𝗡𝗵𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴

“𝙇𝙖̀𝙢 𝙝𝙚̂́𝙩 𝙨𝙪̛́𝙘-𝘾𝙝𝙤̛𝙞 𝙝𝙚̂́𝙩 𝙝𝙤̂̀𝙣”
*Một trong những yếu tố quan trọng để thành công là xây dựng một đội nhóm mạnh mẽ và đoàn kết. Để đáp ứng mục tiêu này, Công ty 𝙑𝙞𝙣𝙖 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙋𝙡𝙪𝙨 đã tổ chức một buổi Teambuilding hết sức đặc biệt, nhằm tạo ra một đại gia đình đoàn kết và sẵn sàng đối mặt với thách thức trong tương lai.
*Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia và đã chơi hết mình trong các trò chơi Teambulding, cháy hết sức trong suốt chuyến đi.Cùng nhau giữ vững tinh thần ấy để xây dựng một tập thể lớn mạnh hơn.
Không chỉ là một chuyến đi, đó còn là sự gắn kết thấu hiểu nhau hơn giữa các thành viên.
Translate »
All in one
Scroll to Top